Szkolenia

Szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST skierowane jest do specjalistów, którzy pracują lub chcą pracować z osobami przejawiającymi dysfunkcje w sferze społecznej – z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zespołem Downa), z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (tu również z zespołem Aspergera) oraz z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie skierowane jest także do specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą wykazującymi problemy wychowawcze oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których wykształciły się mechanizmy dysfunkcyjne w relacjach międzyludzkich.

Uczestnicy uzyskują certyfikat i uprawnienia Trenera umiejętności społecznych zgodnie z metodologią TUS SST social skills training (nie terapeuty – treningi mogą pełnić funkcje terapeutyczne, ale same w sobie nie są terapią). Każdy otrzymuje podręcznik trenera, karty emocji i sytuacji społecznych, karty pracy oraz karty zadaniowe, pozwalające na pracę metodą tuż po zakończeniu szkolenia. Szkolenie uprawnia do prowadzenia treningów zgodnie z metodologią TUS SST.

Zapraszamy do zapisania się na Szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST w wybranym mieście w Polsce!

error: Treść jest chroniona!!