Kontakt

Redakcja:

Trening Umiejętności Społecznych
ul. Edmunda Łopuskiego 19a/6, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 943523475, tel. 502257571
email: biuro@zachodniopomorskie.edu.pl
www.treningumiejetnoscispolecznych.pl

Redaktor naczelny: Mirosław Szczeglik
Sekretarz redakcji: Bartosz Szczeglik
Korekta: Bogna Kwiatkowska
Prenumerata i dystrybucja: Alicja Stenzel

 

Wydawca:

Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Mazowiecka 33/16, 78-100 Kołobrzeg
tel./fax: 943523475, tel. 502257571 email: biuro@zachodniopomorskie.edu.pl
www.zachodniopomorskie.edu.pl

Prezes Zarządu: Mirosław Szczeglik
Księgowość: AROX sp. z.o.o Warszawa

Trening Umiejętności Społecznych jest zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Koszalinie kwartalnikiem o numerze ISSN 2658-2457.

error: Treść jest chroniona!!