Promocja!

Szkolenie Trener TUS SST Wrocław 28/29.09.2024

Original price was: 1,800.00 zł.Current price is: 1,500.00 zł.

Promocje cenowe obowiązują jedynie przy jednorazowych płatnościach dokonywanych przy zapisie na szkolenie, przy płatnościach odroczonych rabaty nie mają zastosowania. Cena szkolenia wzrasta czym bliżej jest jego terminu oraz czym mniej jest wolnych miejsc.

Kategoria:

Opis

Szkolenie trwa dwa dni – 1 dzień w godz. 9.00 – 18.00 i 2 dzień w godz. 9.00 – 16.00 (18 godzin szkoleniowych). Poza dawką wiedzy, przede wszystkim to warsztat praktyczny – ćwiczeniowy. Uczestnicy pracują z podręcznikiem metody, kartami pracy, kartami emocji, budują historie społeczne, historie komiksowe, wykorzystują kręgi bliskości – czyli wykonują wszystko to, co potem w swej pracy. Rozważamy konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia – dzięki temu warsztat ma wymiar bardzo praktyczny.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem kierunkowym (psycholog, socjolog, pedagog, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, asystent rodziny, logopeda, doradca zawodowy itp.) lub osób, które kończą zdobywanie w/w wykształcenia. Wskazujemy także na 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi, choć nie jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w kursie. Wykształcenie i doświadczenie pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują Uczestnicy. Nasze szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sprawie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych z 2005 roku (z późn. zm.) i w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy z 2010 roku (z późn. zm). Przy spełnieniu warunków rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli z 2017 roku (z późn. zm.) pozwala na prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w edukacji. Zapisy naszego statutu – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (Niepublicznej Szkoły) – pozwalają skorzystać nauczycielom z dofinansowania na doskonalenia zawodowe.

Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwa zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy tą metodą z osobami z dysfunkcjami społecznymi  (os. z niepełnosprawnościami – niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społeczny, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów tworzymy ogólnopolską sieć – w której będziemy wymieniać się doświadczeniem, wspierać nawzajem, informować o zleceniach, przetargach i konkursach na prowadzenie TUS, przekazywać kontakty.

Uzyskane uprawnienia nie dają możliwości szkolenia trenerów umiejętności społecznych.

W cenie zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe – podręcznik, karty pracy i karty emocji, wydanie świadectwa MEN oraz ozdobnego certyfikatu. Cena nie obejmuje zakwaterowanie i wyżywienia Uczestników. Po zakończeniu szkolenia będziecie Państwo co jakiś czas otrzymywać od nas dodatkowe karty pracy, materiały, informacje etc.

Program szkolenia
1. Metoda treningów umiejętności społecznych
2. Cele treningów umiejętności społecznych
3. Role treningów umiejętności społecznych
4. Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych
5. Przygotowanie treningów umiejętności społecznych – obszary pracy
6. Komunikowanie z uczestnikiem – określenie i wybór płaszczyzn komunikowania
7. Zasoby i potencjał uczestnika – możliwości wykorzystania
8. Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez otoczenie
9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika
10. Trening percepcji społecznej
11. Trening podejmowania roli innych ludzi
12. Trening analizowania sytuacji społecznej
13. Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
14. Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych
15. Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

Prowadzący: Mirosław Szczeglik – socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny, psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta autyzmu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi. Od 20 lat praktycznie zajmuje się tematyką zachowań ludzkich oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi PSOUU, był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając do Polski nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Kształcił się u samego Christy Lyncha, prekursora zatrudniania wspomaganego na świecie. Pracował i pracuje przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z Zespołem Downa), psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości), neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) oraz z zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno – zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w projektach pilotażowych. Od 2002 roku właściciel i trener Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości. Firma – jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego – specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych – od ponad 8 lat w powodzeniem i sukcesami!

error: Treść jest chroniona!!