Mirosław Szczeglik

Socjolog, pedagog rewalidacyjny, doradca zawodowy, psycholog sądowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, diagnosta i terapeuta autyzmu, mediator sądowy w sprawach karnych i nieletnich, trener umiejętności społecznych, trener edukacji finansowej, ekspert w programach społecznych i pomocowych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. Od 20 lat zajmuje się zachowaniami, szczególnie pozycją osób z niepełnosprawnościami w grupach społecznych. Zawodowy trener, przedsiębiorca, autor książek i artykułów prasowych, prelegent konferencji naukowych. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową oraz z osobami dotkniętymi stwardnieniem rozsianym, z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami osobowości, z epizodami depresji, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznych, jak również z osobami długotrwale bezrobotnymi. Prowadzi treningi umiejętności społecznych, szkolenia dla specjalistów, rad pedagogicznych przedszkoli, szkół i wyższych uczelni. Prywatnie - miłośnik muzyki swojej młodości w wydaniu koncertowym, pasjonat fotografiki, książek specjalistycznych oraz lekkich i przyjemnych komedii filmowych.

Artykuły autora

error: Treść jest chroniona!!