Iwona Sondej-Pawlak

Pedagog rewalidacyjno-korekcyjny, tyflopedagog, surdopedagog, certyfikowana trener umiejętności społecznych TUS SST. Specjalista do spraw modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Od lat związana zawodowo i sercem ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, umiejętnie łączy teorię z praktyką jako mama dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
error: Treść jest chroniona!!