Elżbieta Niklewska-Piotrowska

Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek psychologia o specjalności: kliniczna. Jest psychologiem, specjalistą komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), terapeutą eeg-biofeedback oraz certyfikowaną trener umiejętności społecznych TUS SST. Od 2007 roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kwidzynie. Prowadzi terapię psychologiczną oraz terapię AAC dzieci wraz ze wsparciem rodziców. Uczestniczy w konferencjach jako prelegent i prowadzi warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, terapeutów z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz oswajania z niepełnosprawnością na terenie całej Polski. Jest człowiek Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie, które od lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ze złożonymi trudnościami w komunikacji, gdzie realizuje projekty z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Angażuje się w prace na rzecz osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych o zasięgu lokalnym. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii i komunikacji AAC. Autorka i współautorka artykułów z zakresu psychologii i komunikacji. Założycielka „GNIAZDA” - miejsca, w którym udziela wsparcia. Psychologicznego i rozwija kompetencje komunikacyjne dzieci i ich rodziców, propaguje wiedzę z tych zakresów oraz prowadzi treningi umiejętności społecznych dla dzieci.
error: Treść jest chroniona!!