Prenumerata papierowa

Magazyn “Trening umiejętności społecznych” dostępny jest tylko w rocznej prenumeracie wysyłkowej w wersji papierowej – cena za 4 numery wraz z kosztami wysyłki to 220,00 zł brutto. Prenumeratorzy zyskują stałość ceny kwartalnika przez cały rok, liczne zniżki i bonifikaty, nagrody w konkursach i zabawach. Złożenie zamówienia na prenumeratę jest jednoczesne z zobowiązaniem się do zapłaty. Przez odpowiednie odznaczenie opcji na formularzu, można również zamówić prenumeratę począwszy od danego numeru.

Prenumerata zostanie uruchomiona po dokonaniu wpłaty w wysokości 220 zł na nasz rachunek bankowy:

ING 68 1050 1559 1000 0092 2641 2048

z dopiskiem “Prenumerata Trening Umiejętności Społecznych/nazwa zamawiającego”.

Formularz zamówienia prenumeraty czasopisma „Trening umiejętności społecznych”
Wybrana wartość: 1
error: Treść jest chroniona!!